Poznaj nasze możliwości

ZARMEN GPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka, Inwestor, SPV) jest podmiotem prawa handlowego zawiązanym aktem notarialnym w dniu 22.05.2015 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.05.2015 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000560042. Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, natomiast Biuro Zarządu mieści się w Chorzowie, przy ul. Stefana Batorego 17. Spółka posiada nr NIP: 5272737415, REGON: 361605048 oraz BDO: 000559476.

Podmiot jest spółką celową powołaną w celu realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji oraz jego eksploatacji. Spółka pełnić będzie rolę inwestora a z chwilą zakończenia projektu będzie samodzielnie prowadzić eksploatację obiektu. Rozważa się również możliwość dalszego funkcjonowania Spółki w późniejszym okresie jako samodzielnego operatora elektrociepłowni oraz podmiotu funkcjonującego na krajowym rynku energii elektrycznej i lokalnym rynku ciepła.