Aktualności

ZARMEN GPP Sp. z o.o. | 2023-03-31 r.

Dostępne moce przyłączeniowe dla wytwórców

Przedstawiamy zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze ZARMEN GPP Sp. z o.o. w latach 2023-2028.

Dowiedz się wiecej

Obowiązek informacyjny

ZARMEN GPP | 2024-03-31 r.

Informacja o strukturze paliw

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z dn. 28 kwietnia 2023 r. z późn. zmianami), ZARMEN GPP Sp. z o.o. podaje informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2023 r.

Dowiedz się wiecej

IRiESD

ZARMEN GPP | 2023-03-15 r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Dowiedz się wiecej

O firmie

ZARMEN GPP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka, Inwestor, SPV) jest podmiotem prawa handlowego zawiązanym aktem notarialnym w dniu 22.05.2015 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.05.2015 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000560042. Spółka ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, natomiast Biuro Zarządu mieści się w Chorzowie, przy ul. Stefana Batorego 17. Spółka posiada nr NIP: 5272737415, REGON: 361605048 oraz BDO: 000559476.

Podmiot jest spółką celową powołaną w celu realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego wysokosprawnej kogeneracji oraz jego eksploatacji. Spółka pełnić będzie rolę inwestora a z chwilą zakończenia projektu będzie samodzielnie prowadzić eksploatację obiektu. Rozważa się również możliwość dalszego funkcjonowania Spółki w późniejszym okresie jako samodzielnego operatora elektrociepłowni oraz podmiotu funkcjonującego na krajowym rynku energii elektrycznej i lokalnym rynku ciepła.